Loading...

Prislista

Efter en utredning eller vid behov av mer omfattande terapi, så presenterar vi alltid en uppskattning av kostnaden.

Priset är individuellt eftersom patienten får ekonomiskt stöd från försäkringskassan. Varje år erhåller patienten ett ekonomisk bidrag som består av allmän tandvårdsersättning (ATB) och högkostnadsskydd.

ATB betalas ut den 1 juli varje år och kan sparas i två år. Högkostnadsskyddet hjälper patienter som behöver omfattande tandvård som ersätts av försäkringskassan.

101 Basundersökning, utförd av tandläkare (935,00 kr) p101 935,00 kr

103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare (405,00 kr / 535,00 kr) p103 500,00 kr

107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare (1 155,00 kr / 1 790,00 kr) p107 1 670,00 kr

108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare (1 885,00 kr / 2 875,00 kr) p108 2 665,00 kr

111 Basundersökning, utförd av tandhygienist (730,00 kr) p111 0,00 kr

112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist (955,00 kr) p112 0,00 kr

113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist (400,00 kr) p113 0,00 kr

114 Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist (585,00 kr) p114 0,00 kr

115 Konsultation specialisttandvård (1 060,00 kr) p115 980,00 kr 116 Konsultation specialisttandvård, omfattande (2 065,00 kr)p116 1 900,00 kr

121 Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition (60,00 kr / 105,00 kr) p121 100,00 kr

123 Röntgenundersökning, helstatus (885,00 kr / 1 385,00 kr) p123 1 300,00 kr

124 Panoramaröntgenundersökning (575,00 kr / 940,00 kr) p124 875,00 kr

125 Röntgenundersökning, extraoral (560,00 kr / 1 090,00 kr) p125 1 015,00 kr

126 Röntgenundersökning, omfattande (1 080,00 kr / 1 840,00 kr) p126 1 720,00 kr

127 Röntgenundersökning, delstatus (210,00 kr / 375,00 kr) p127 355,00 kr

128 Röntgenundersökning, större delstatus (365,00 kr / 570,00 kr) p128 535,00 kr

131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3– 3 (1 080,00 kr / 1 395,00 kr) p131 1 310,00 kr

132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus (1 390,00 kr / 1 895,00 kr) p132 1 770,00 kr

133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder (1 705,00 kr / 2 600,00 kr) p133 2 415,00 kr

134 Tomografiundersökning, fyra kvadranter (2 020,00 kr / 3 065,00 kr) p134 2 845,00 kr

141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering (640,00 kr) p141 800,00 kr

142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering (460,00 kr) p142 600,00 kr

161 Salivsekretionsmätning (695,00 kr) p161 800,00 kr

162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning (415,00 kr) p162 400,00 kr

163 Biopsi (1 145,00 kr / 1 425,00 kr) p163 1 340,00 kr

164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) (700,00 kr) p164 675,00 kr

201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (475,00 kr) p201 500,00 kr

204 Profylaxskena, per skena (885,00 kr) p204 900,00 kr

205 Fluoridbehandling, kortare behandlingstid (195,00 kr) p205 250,00 kr

206 Fluoridbehandling (390,00 kr) p206 400,00 kr

207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten (310,00 kr) p207 310,00 kr

208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande (590,00 kr) p208 800,00 kr

209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande (915,00 kr) p209 990,00 kr

213 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer (1 200,00 kr) p213 0,00 kr

214 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention (555,00 kr) p214 0,00 kr

301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande (445,00 kr / 570,00 kr) p301 700,00 kr

302 Sjukdoms- eller smärtbehandling (830,00 kr / 1 085,00 kr) p302 1 015,00 kr

303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande (1 230,00 kr / 1 615,00 kr) p303 1 550,00 kr

304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande (1 840,00 kr / 2 410,00 kr) p304 2 255,00 kr

311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (475,00 kr) p311 470,00 kr

312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem (190,00 kr) p312 190,00 kr

313 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer (1 200,00 kr / 2 485,00 kr) p313 2 295,00 kr

314 Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd (555,00 kr / 1 145,00 kr) p314 1 060,00 kr

321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom (480,00 kr) p321 480,00 kr

322 Stegvis exkavering (1 225,00 kr) p322 1 500,00 kr

341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande (590,00 kr / 810,00 kr) p341 755,00 kr

342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande (1 150,00 kr / 2 070,00 kr) p342 1 300,00 kr

343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande (1 735,00 kr / 4 595,00 kr) p343 4 290,00 kr

362 Lustgassedering, per gång (900,00 kr) p362 865,00 kr

401 Tandextraktion, en tand (1 160,00 kr / 1 520,00 kr) p401 1 350,00 kr

402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand (1 655,00 kr / 2 160,00 kr) p402 1 900,00 kr

403 Tandextraktion, enkel (460,00 kr / 600,00 kr) p403 700,00 kr

404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant (3 415,00 kr / 4 370,00 kr) p404 4 100,00 kr

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi (4 555,00 kr / 5 830,00 kr) p405 5 470,00 kr

406 Tandextraktion, övertalig tand (1 160,00 kr / 1 520,00 kr) p406 1 420,00 kr 407 Övrig kirurgi eller plastik (2 250,00 kr / 2 820,00 kr) p407 2 650,00 kr

408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande (4 550,00 kr / 5 890,00 kr) p408 5 520,00 kr

409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd (1 670,00 kr / 2 180,00 kr) p409 2 040,00 kr

410 Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktioner utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd (905,00 kr / 1 225,00 kr) p410 1 100,00 kr

420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd (3 060,00 kr) p420 4 100,00 kr Titan, implantat

421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat (3 430,00 kr / 4 325,00 kr) p421 10 000,00 kr

422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik (1 645,00 kr / 2 025,00 kr) p422 2 600,00 kr

423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat (4 995,00 kr / 6 310,00 kr) p423 11 000,00 kr

424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik (1 845,00 kr / 2 290,00 kr) p424 3 500,00 kr

425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat (6 910,00 kr / 8 510,00 kr) p425 13 800,00 kr 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik (2 465,00 kr / 3 105,00 kr) p426 3 800,00 kr

427 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant (4 350,00 kr / 5 505,00 kr) p427 5 170,00 kr

428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant (5 250,00 kr / 6 275,00 kr) p428 5 925,00 kr Syntetiskt benersättningsmaterial

429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat (4 290,00 kr / 5 435,00 kr) p429 5 105,00 kr

430 Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd (1 655,00 kr / 2 165,00 kr) p430 4 500,00 kr

431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd (2 760,00 kr / 3 270,00 kr) p431 3 290,00 kr Syntetiskt benersättningsmaterial

432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd (2 055,00 kr / 2 440,00 kr) p432 2 805,00 kr Syntetiskt benersättningsmaterial

433 Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd (1 135,00 kr / 1 520,00 kr) p433 2 000,00 kr

436 Avlägsnande av ett implantat (800,00 kr / 1 040,00 kr) p436 1 100,00 kr

446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd (1 975,00 kr / 2 165,00 kr) p446 2 060,00 kr Regenerativt material

447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd (1 335,00 kr / 1 460,00 kr) p447 1 390,00 kr Regenerativt material

448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd (815,00 kr / 1 070,00 kr) p448 1 500,00 kr

451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3– 3 (3 555,00 kr / 4 825,00 kr) p451 4 525,00 kr

452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 (4 915,00 kr / 6 630,00 kr) p452 6 210,00 kr

453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 (3 745,00 kr / 5 075,00 kr) p453 4 760,00 kr

454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 (4 915,00 kr / 6 630,00 kr) p454 6 210,00 kr

480 Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd (355,00 kr) p480 340,00 kr

501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal (3 710,00 kr / 4 655,00 kr) p501 3 800,00 kr Guttaperka och sealer

502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler (4 475,00 kr / 5 635,00 kr) p502 4 500,00 kr Guttaperka och sealer

503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler (5 615,00 kr / 7 095,00 kr) p503 5 700,00 kr Guttaperka och sealer

504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler (6 120,00 kr / 7 725,00 kr) p504 6 200,00 kr Guttaperka och sealer

520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare (990,00 kr / 1 270,00 kr) p520 1 190,00 kr

521 Akut trepanation och kavumexstirpation (875,00 kr / 1 130,00 kr) p521 1 055,00 kr

522 Komplicerad kanallokalisation (880,00 kr / 1 135,00 kr) p522 1 060,00 kr

523 Stiftborttagning (1 280,00 kr / 1 665,00 kr) p523 1 555,00 kr

541 Apikalkirurgisk behandling (4 000,00 kr / 5 150,00 kr) p541 4 820,00 kr

542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd (1 125,00 kr / 1 445,00 kr) p542 1 350,00 kr

601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena (3 825,00 kr / 5 305,00 kr) p601 5 000,00 kr

602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena (3 825,00 kr / 5 305,00 kr) p602 5 000,00 kr

603 Reponeringsskena, per skena (6 085,00 kr / 7 420,00 kr) p603 6 990,00 kr

604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena (2 295,00 kr / 2 805,00 kr) p604 2 640,00 kr

606 Motorisk aktivering (585,00 kr / 715,00 kr) p606 665,00 kr

607 Bettslipning för ocklusal stabilisering (820,00 kr / 1 075,00 kr) p607 1 005,00 kr

701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand (665,00 kr) p701 1 000,00 kr Komposi

Den här hemsidan använder cookies. Acceptera detta genom att fortsätta använda sidan.